Μενού

Φυτείες καφέ

700 κιλά ανά καλλιεργήσιμο εκτάριο είναι η μέγιστη παραγωτικότητα μιας φυτείας
καφέ, η ελάχιστη είναι 200 κιλά.


Αφήστε μια απάντηση