Μενού

Περιστέρια και πυξίδα

Τα χελιδόνια επιστέφουν πάντα στην ίδια φωλία επειδή γνωρίζουν ότι εκεί θα βρουν
τις ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους . Για να βρουν τη φωλιά τους ,
όταν επιστρέφουν την άνοιξη χρησιμοποιούν κάποια σημεία αναφοράς – γεωγραφικά ,
αστρονομικά , γεωμαγνητικά – , κυρίως όμως την ηλιακή και μαγνητική ” πυξίδα ”
τους . Επίσης τα χελιδόνια χρησιμοποιούν την όσφρηση για την αναγνώριση τόπων .


Αφήστε μια απάντηση