Μενού

Ατμόσφαιρα

Αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα, η ανατολή θα ήταν πολύ πιο σύντομη και οι ουρανός δεν
θα έπαιρνε τόσα χρώματα.


Αφήστε μια απάντηση