Μενού

Κενό

Στο κενό δεν υπάρχει τίποτα να μεταφέρει τον ήχο . Ο μοναδικός θόρυβος
προέρχεται από το εσωτερικό του σώματος.


Αφήστε μια απάντηση