Μενού

Φάλαινες και είδη

Υπάρχουν συνολικά 78 είδη κητωδών. 67 οδοντοκήτη και 11 μυστακοκήτη, τα οποία με
τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 9 οικογένειες και 40 γένη.


Αφήστε μια απάντηση