Μενού

Δεξιά

Οριζόντιες κινήσεις

Σημασία : ΔΕΞΙΑ ως προς τον σηματωρό


Περιγραφή : Mε τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο περίπου οριζοντίως, η παλάμη του δεξιού χεριού βλέπει προς τα κάτω και εκτελούνται μικρές αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή.


Αφήστε μια απάντηση