Μενού

Οπισθοχώρησε

Οριζόντιες κινήσεις

Σημασία : OΠIΣΘOXΩPHΣE


Περιγραφή : Mε τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις παλάμες εστραμμένες προς τα έξω, το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές απομακρυνόμενες από το σώμα.


Αφήστε μια απάντηση