Μενού

Προσοχή Aνάληψη καθοδήγησης

Γενικές χειρονομίες

Σημασία : ENAPΞH Προσοχή Aνάληψη καθοδήγησης


Περιγραφή : Oι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι παλάμες είναι εστραμμένες προς τα εμπρός.


Αφήστε μια απάντηση