Μενού

Προχώρησε

Οριζόντιες κινήσεις

Σημασία : ΠPOXΩPHΣE


Περιγραφή : Mε τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις παλάμες εστραμμένες προς το εσωτερικό, το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς το σώμα.


Αφήστε μια απάντηση