Μενού

TEΛOΣ των ενεργειών

Γενικές χειρονομίες

Σημασία : TEΛOΣ των ενεργειών


Περιγραφή : Tα δύο χέρια είναι ενωμένα στο ύψος του στήθους. .


Αφήστε μια απάντηση