Μενού

Βραδεία κίνηση

Κίνδυνος

Σημασία : BPAΔEIA KINHΣH


Περιγραφή : Oι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα


Αφήστε μια απάντηση