Μενού

Σεϊχέλες

Οι Σεϊχέλες έχουν πρωτεύουσα τη Βικτόρια. Η έκταση του νησιού είναι 455
τετραγωνικά χιλιόμετρα, η πλησιέστερη ήπειρος στο νησί είναι η Αφρική, η
απόσταση του από τη στεριά είναι 640 – 1.400 χιλιόμετρα, ο τύπος των νησιών
είναι γρανιτικά και κοραλλιογενή, το κλίμα είναι τροπικό και το υπάρχον
οικοσύστημα είναι δάση, μανγκρόβια και κοραλλιογενή φράγματα. Η
βιοποικιλότητα του νησιού είναι 233 είδη φυτών. Τα ενδημικά είδη είναι 72 είδη
φυτών και 12 είδη πουλιών.


Αφήστε μια απάντηση