Μενού

Φωτάκια δέντρου

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ηλεκτρικά καλώδια, που συνδέουν τα φωτάκια. Γυμνά ή φθαρμένα καλώδια αποτελούν πηγές σπινθήρων, και φυσικά αίτια πυρκαγιάς. Όταν λείπετε απ’ το σπίτι, βγάλετε από την πρίζα τα φωτάκια για σιγουριά. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές πρίζες δεν είναι υπερφορτωμένες.


Αφήστε μια απάντηση