Μενού

Βάψιμο σπιτιού

Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε χρώματα για να βάψετε το σπίτι σας , πρέπει να ξέρετε ότι τα ανατολικά δωμάτια του σπιτιού σας δέχονται περισσότερη λευκή ακτινοβολία απ’ τον ήλιο των πρωινών. Τα δυτικά δωμάτια, περισσότερη πορτοκαλί ακτινοβολία, τα απογεύματα.


Αφήστε μια απάντηση