Μενού

ACCRINT

Αποδίδει τους σωρευμένους τόκους ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικά τόκο


Αφήστε μια απάντηση