Μενού

ACCRINTM

Αποδίδει τους σωρευμένους τόκους ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του


Αφήστε μια απάντηση