Μενού

AMORDEGRC

Αποδίδει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης


Αφήστε μια απάντηση