Μενού

BESSELK

Αποδίδει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)


Αφήστε μια απάντηση