Μενού

COUPDAYS

Αποδίδει τον αριθμό των ημερών στην περίοδο του τοκομεριδίου που περιέχει την ημερομηνία εκκαθαρίσεως


Αφήστε μια απάντηση