Μενού

COUPNUM

Αποδίδει τον αριθμό των πληρωτέων αποκομμάτων είσπραξης μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης


Αφήστε μια απάντηση