Μενού

CRITBINOM

Αποδίδει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr