Μενού

DB

Αποδίδει την απόσβεση παγίου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου


Αφήστε μια απάντηση