Μενού

DCOUNT

Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς


Αφήστε μια απάντηση