Μενού

DCOUNTA

Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων


Αφήστε μια απάντηση