Μενού

DDB

Αποδίδει την απόσβεση παγίου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε


Αφήστε μια απάντηση