Μενού

DGET

Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια


Αφήστε μια απάντηση