Μενού

DSTDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση, με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων


Αφήστε μια απάντηση