Μενού

DSTDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση, με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων


Αφήστε μια απάντηση