Μενού

DURATION

Αποδίδει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με περιοδικές καταβολές τόκου


Αφήστε μια απάντηση