Μενού

DVAR

 Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων


Αφήστε μια απάντηση