Μενού

GAMMALN

Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)


Αφήστε μια απάντηση