Μενού

IMCONJUGATE

Αποδίδει τον μιγαδικό συζυγή ενός μιγαδικού αριθμού


Αφήστε μια απάντηση