Μενού

IRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών


Αφήστε μια απάντηση