Μενού

MDURATION

Αποδίδει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 Δρχ.


Αφήστε μια απάντηση