Μενού

MIRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση, όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές


Αφήστε μια απάντηση