Μενού

NPV

Αποδίδει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr