Μενού

ODDFYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο


Αφήστε μια απάντηση