Μενού

ODDLYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο


Αφήστε μια απάντηση