Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel (Σελίδα 14)

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

DDB

Αποδίδει την απόσβεση παγίου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε

Συνέχεια »

NPV

Αποδίδει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

Συνέχεια »

VLOOKUP

Ερευνά την πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής, για να αποδώσει την τιμή ενός κελιού

Συνέχεια »
banner
asxetos.gr