Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel (Σελίδα 7)

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνέχεια »

MIRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση, όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές

Συνέχεια »
banner
asxetos.gr