Μενού

PEARSON

Αποδίδει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών


Αφήστε μια απάντηση