Μενού

SQL.REQUEST

Συνδέεται με ένα αρχείο δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, θέτει σε λειτουργία ένα ερώτημα από ένα φύλλο εργασίας και κατόπιν αποδίδει το αποτέλεσμα ως πίνακα, χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός μακροεντολών


Αφήστε μια απάντηση