Μενού

STDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος


Αφήστε μια απάντηση