Μενού

SUMX2MY2

Αποδίδει το άθροισμα της διαφοράς τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων


Αφήστε μια απάντηση