Μενού

SUMX2PY2

Αποδίδει το άθροισμα του αθροίσματος τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων


Αφήστε μια απάντηση