Μενού

SYD

Αποδίδει την απόσβεση ενός παγίου για μια καθορισμένη περίοδο, βάσει του αθροίσματος των ετών απόσβεσης


Αφήστε μια απάντηση