Μενού

XIRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση προγραμματισμένων ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικές


Αφήστε μια απάντηση