Μενού

XNPV

Αποδίδει την καθαρή παρούσα αξία προγραμματισμένων ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικές


Αφήστε μια απάντηση