Μενού

YEARFRAC

Αποδίδει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας


Αφήστε μια απάντηση