Μενού

YIELDDISC

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, όπως ενός κρατικού ομολόγου


Αφήστε μια απάντηση